Foredrag om NLP torsdag den 14. november 2013

Hvad er NLP?

NLP står for Neuro Lingvistisk Programming
Neuro = nervesystem/hjernen. Lingvistisk = sprog

Kort fortalt er NLP læren om, hvordan vi programmerer os selv gennem livet ved hjælp af vores sanser og tanker, samt hvordan vi via sproget kan omprogrammere os selv til bedre tilstande og hente flere ressourcer frem.

Vores oplevelser af verden og af os selv er bestemt af de erfaringer, som vi har gjort os gennem livet og det er denne opfattelse, snarere end virkeligheden selv, der har betydning for, hvordan vi fungerer.

NLP er en ...

Læs mere →
0